Welkom op de site van Sterrenschool De Schittering

Via deze site willen wij u een beeld geven van onze school.

Als je zo'n 20 tot 30 jaar terug gaat in de tijd, zie je dat er enorm veel veranderd is. Onze maatschappij is veel complexer en diverser geworden, maar ook het gezin is anders georganiseerd (van veel kinderen werken beide ouders tegenwoordig, sommige kinderen hebben gescheiden ouders, sommige kinderen hebben twee mama's of twee papa's, steeds meer kinderen gaan geregeld naar de opvang). Daarnaast is ICT niet meer weg te denken uit ons leven, de maatschappij is continue in verandering, we zijn veel meer gericht op de totale wereld (internationalisering).

Bij de inrichting van ons onderwijs en onze opvang gaan wij mee met de tijd. Dat betekent dat ons onderwijs ook verandert en andere dingen vraagt van kinderen. We zijn flexibel geworden en dat was maar goed ook, bleek tijdens de Corona-crisis van 2020 en de sluiting van de scholen in Nederland. Wij hebben die periode kunnen laten zien dat onderwijs niet alleen plaatsvindt van 08:30 tot 14:00 uur of binnen vier muren. Kinderen leren overal!