Buitengymzaal, uniek in Nederland

Onze school heeft een primeur: de eerste buitengymzaal!

De Schittering heeft beweging en gezondheid hoog in het vaandel staan. We stimuleren de kinderen zich te bewegen. We scheppen situaties in een vertrouwde en veilige omgeving, waardoor kinderen zicht krijgen in de ruimtelijke oriëntatie. Onze speel-en gymzaal leent zich hier uitstekend voor.

Daarnaast hebben we sinds 2019 de eerste buitengymzaal van Nederland! Vanaf groep 5 gymmen onze leerlingen het hele schooljaar buiten. Dit vakgebied beoogt de ontwikkeling van de grove motoriek te bevorderen. De groepen 1 en 2 krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Deze groepen spelen elke dag buiten, mits het weer dit toestaat. Er zijn materialen aanwezig die uitnodigen tot bewegen. Rijdend materiaal, klein spelmateriaal en een zandbak. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de speelzaal. Om het belang van bewegingsonderwijs te benadrukken, hebben alle groepen (1 tot en met 8) één les bewegingsonderwijs van een vakdocent. De tweede les wordt verzorgd door de leerkracht zelf.
Onze school doet mee aan het project De Sportieve School. Deze methode levert ondersteuning aan de leerkracht. Daarnaast maken we gebruik van een andere methode Basisdocument Bewegingsonderwijs: deze bestaat uit gym-, spel- en vrije lessen.