Cultuuronderwijs

Op De Schittering vinden wij cultuuronderwijs heel belangrijk.
Zo belangrijk dat we zelfs een heus atelier op de zolder hebben gecreëerd samen met Juf Anneke van CC-educatie. Wij zijn een zogenaamde Cultuurloper school, we willen het kunst- en cultuuronderwijs bij ons op school versterken zodat het nog beter aansluit bij onze visie en de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
Ook na schooltijd bieden wij kunst- en cultuureducatie aan in de vorm van onze Star Classes. Deze verrijkingsklassen vinden aansluitend aan schooltijd plaats en variëren in de verschillende kunstdisciplines zoals muziek, dans, beeldend en media. Wij worden hierbij ondersteund door de Markplaats Cultuureducatie Halderberge en door De Cultuur Loper, het initiatief van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Waarom vinden wij cultuureducatie zo belangrijk?
• Het is goed voor het brein.
• Het stimuleert de creativiteit en dat hebben we nodig in de 21ste eeuw.
• Het maakt onze school tot die levendige plek waar kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken en samen leren hoe prachtig verschillend we allemaal zijn.

Bekijk:
• Mark Mieras - Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein Link: http://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ
• Joke Voogt - 21st Century Skills Link: http://www.youtube.com/watch?v=czlOrLtRIc8