Groepsdynamisch Onderwijs (GDO)

Wij werken op school vanuit de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep.
Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.

* GDO werkt vanuit drie invalshoeken -> Sociaal Sterke Groep; socialisering van de groepen
* Full Speed Leren -> verhoging motivatie en zelfsturing van leerlingen
* Sterk Team -> afstemming en samenwerking tussen leerkrachten

GDO is een integrale, duurzame aanpak om het kind waardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarnaast vormt GDO een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te maken. Concreet zorgt GDO op onze school voor meer rust, meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengsten en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.