Peuteropvang

Peuteropvang De Fonkeling

U heeft géén kinderopvang nodig, maar wil wel graag dat uw kind kennis maakt en om leert gaan met andere kinderen, dan is de peuteropvang een uitstekend alternatief.

Ieder kind is uniek met eigen mogelijkheden en talenten. Ieder kind moet zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ook bij de peuteropvang stimuleren wij dit door het bieden van activiteiten. We gebruiken op al onze locaties Piramide. Piramide is een een VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie). Daarmee bieden wij kinderen spelenderwijs thema gebonden onderwerpen aan. U kunt bij deze thema's denken aan de jaargetijden, kleding, eten & drinken, ziek & gezond, kleur & vorm, verkeer, wonen, etc.

Op deze wijze hopen wij alle kinderen een gelijke start te bieden wanneer ze naar de basisschool gaan.

Leren in een groep is samen zijn, samen spelen, samen delen.

Binnen de peuteropvang werken wij met vaste dagritmes als het gaat om de eet-, drink- speel- en opruim momenten. Aan het begin van elk dagdeel wordt de planning van die ochtend of middag doorgenomen met de kinderen aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten zij duidelijk wanneer er wat gaat gebeuren.

Kinderen die naar de peuteropvang komen, doen dat 2 dagdelen in de week met uitzondering van de schoolvakanties.  Op deze manier bieden wij kwaliteit en continuïteit.
Krijgen kinderen vanuit het consultatiebureau een VVE verklaring, komen kinderen altijd meer dagdelen per week.
Een VVE verklaring is bedoeld om kinderen te ondersteunen op het gebied van taal of sociaal emotionele vaardigheden. Al onze medewerkers hebben de bevoegdheid om deze peuters extra begeleiding hierin te geven.

Sinds januari 2022 is Peuteropvang De Fonkeling onderdeel van onze organisatie. De Fonkeling zit in Sterrenschool de Schittering, waar wij 2 lokalen tot onze beschikking hebben. In elk lokaal is een peuteropvang groep gesitueerd. Naast het aanbieden van het VVE programma en piramide is er uiteraard ook gewoon tijd voor vrij spel. Op de groep is hiervoor het materiaal aanwezig, daarnaast hebben wij de beschikking over een gezellig ingerichte tuin. Ook worden de overige ruimtes regelmatig gebruikt voor bijvoorbeeld, dansen, zingen of gymen.

De tijden van de peuteropvang bij de Fonkeling zijn van maandag t/m vrijdag :

Brengen om 08:30uur en ophalen om 12.30 uur

Rondleiding:
Om een goede indruk te krijgen van onze peuteropvang locaties kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken. Tijdens deze afspraak kunt u de sfeer proeven van de peuteropvang, al uw vragen stellen en worden uw wensen en onze mogelijkheden doorgenomen. Voor meer informatie of het maken van een de vrijblijvende intake afspraak kunt u contact opnemen via 0165-320021 menukeuze 1.