Hoofdzorg

Protocol Hoofdluis

1. Inleiding.
Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Kinderen zijn een hoofdluisgevoelige groep. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen. De ouders worden hier actief bij betrokken. Om hoofdluis effectief te kunnen bestrijden is het belangrijk om goede afspraken te maken over verschillende taken en verantwoordelijkheden.

2. Informatie.
In Nederland komt hoofdluis vooral voor bij de kinderen en vormt de basisschool het grootste probleem. Hoofdluis komt op het voortgezet onderwijs in mindere mate voor. Meer informatie over hoofdluis kunt u terug vinden op de volgende website https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis.

3. Wat doet de school.
Na iedere schoolvakantie is er een controle, uitgevoerd door de werkgroep Hoofdzorg. Alle leerlingen en leerkrachten worden hierbij gecontroleerd. Als er tijdens de controle hoofdluis wordt geconstateerd, wordt de desbetreffende ouder gebeld en ingelicht. Gevraagd wordt of het mogelijk is om het kind te komen halen en met de behandeling te starten. Bij het vinden van neten wordt de ouder via het ouderportaal ingelicht en gevraagd om z.s.m. de behandeling te starten. 
Bij een tussentijdse melding, gedaan door de ouder/verzorger, wordt door school de contactpersoon van de werkgroep gebeld en dan wordt z.s.m. de unit van het desbetreffende kind nog gecontroleerd. Bij aanwezigheid van broertjes/zusjes in andere groepen, worden deze ook gecontroleerd. Als daar ook hoofdluis/neten worden geconstateerd dan wordt ook die groep gecontroleerd.

In beide gevallen komt er een bericht op het ouderportaal aan alle ouders van de desbetreffende unit, waarin vermeld wordt dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd, zodat ouders thuis hun kind(eren) de komende 14 dagen kunnen blijven controleren. Tot de hoofdluis weg is, wordt er wekelijks gecontroleerd door de werkgroep Hoofdzorg.


4. Wat verwachten wij van onze ouders/verzorgers.
Indien u thuis een ontdekking doet bij uw kind(eren) van hoofdluis, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden. Dit kunt u doen persoonlijk bij de leerkracht of bij Juf Lizzy, via de berichtenservice van ons Ouderportaal of via een mail naar deschittering@borgesius.net. Start met behandelen volgens de richtlijnen. Voor vragen kunt u altijd op school terecht bij Juf Lizzy op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur. 

Om onze school "schoon" te houden hebben wij uw hulp nodig! U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Hoofdzorg bij Juf Lizzy van de administratie.


Controleren
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn 3 millimeter groot en bewegen. Ziet u grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).

Afbeelding: neten in verschillende stadia.Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg.

De kleur van de neten verandert: van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van de weerkaatsende haarkleur. 
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan alle gezinsleden, behandel alle gezinsleden tegen hoofdluis en vertel directe contacten dat u of uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vriendjes van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook controleren op hoofdluis.
 
Behandelen
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het kammen gaat makkelijker wanneer u crèmespoeling gebruikt.Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Kam met een gewone kam of borstel de klitten uit het haar.
Houd het hoofd waarover, bij een wasbak of boven een stuk papier. Kam het haar met een fijntandige kam (luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht tegen de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.
Veeg de kam regelmatig af aan een zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel luizen weg.
Neten kunt u verwijderen tussen de nagels.
Spoel de crèmespoeling uit het haar.
Maak de kam na gebruik goed schoon.U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en er ontstaat ook geen resistentie. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen waar malathion of permitrine in zit.
 
Knuffels en beddengoed wassen niet meer nodig
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Met deze aanpassing van de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdingsadviezen. Nog meer nadruk op kammen.
In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel.

 
Link op internet: https://www.rivm.nl/hoofdluis