Oudergeledingen

Oudervereniging (OV)
De ouders die kinderen op De Schittering hebben, zijn verenigd in de oudervereniging (OV).  
De belangrijkste taak van de OV is het onderhouden van de relatie tussen de school, de ouders en de kinderen.

Bestuur OV
Gelukkig hebben wij op onze school een groep betrokken en actieve ouders die de kar willen trekken (het bestuur). Dit bestuur organiseert elk jaar weer, samen met onze event-manager allerlei activiteiten die binnen, maar ook buiten de school plaatsvinden en verschillende traktaties bij de vieringen. Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van vele ouders (hulpouders). Sinds schooljaar 22-23 wordt de bekostiging van deze activiteiten betaald vanuit het schoolbudget en is de ouderbijdrage afgeschaft hiervoor. Het hele jaar door houden we wel acties om de kas wat te spekken.

Ons bestuur bestaat momenteel uit: 
Voorzitter Sophie Botter, Secretaris Dennis Wijkmans, Penningmeester Mandy de Bruijn, Alisa Atebekova, Anton van de Lindeloof, Ashwin de korte, Carolein van Etten, Cindy van Meer, Eef van der Bom, Eva Koevoets, Jolanda Geldof, Leonie Turenhout, Mandy van Vlimmeren, Maria Vathanagayam, Marieke Plugers, Michelle Mak, Patricia stam, Sheila van Oudenaarden, Stefan Valk

Wij zijn altijd op zoek naar actieve ouders die ons bestuur willen versterken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze event-manager Lizzy Hermus. Wat wordt er dan van u verwacht: dat u 75% van de 6 vergaderingen per jaar bijwoont en dat u helpt bij het organiseren van minimaal 2 activiteiten. Gemiddeld komen de werkgroepen van activiteiten 2 tot 3x bij elkaar om te overleggen. 

Hulpouders
Voor het aanmelden voor hulpouder wordt er aan het begin van het schooljaar het activiteitenformulier verspreidt waarmee u zich kunt op te geven voor de diverse activiteiten dit schooljaar, dit kan ook als uw kind later in het schooljaar op de Schittering komt. 
 
Voor vragen of informatie kunt de OV mailen op Secretarisovdeschittering@borgesius.net.


Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Onze MR is te bereiken  per mail mr.deschittering@borgesius.net.

Wie zitten er in de MR?
* Vanuit de ouders: Thomas Bacharias, Aniek van Oorschot en Vera Valk
* Vanuit ons team: Judith Bartelen, Lidia van den Bos en Dulcia Meijer