Ziekmeldingen & verlofaanvragen

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet op tijd op school kan komen, wilt u dit dan zelf tijdig doorgeven. Graag ontvangen wij van u als ouder een persoonlijk bericht hierover, liever geen berichten via broer, zus of een vriendje.

Bij voorkeur via het ouderportaal. Onder het kopje absentie & verlof kunt u de absentiemelding invoeren. Zodra u de melding verzonden heeft komt er een zandlopertje te staan, wanneer wij het gezien hebben, krijgt u een groen vinkje te zien. Wij controleren de absentie-meldingen voor 9 uur. 

Als uw kind na het weekend nog ziek is, ontvangen wij graag op maandag weer een nieuwe absentiemelding van u.

Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan op de site van het Regionaal Bureau Leerplicht https://www.rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen/

U kunt uw aanvraag voor bijzonder verlof 6 weken voorafgaand, via het Ouderportaal indienen onder het kopje absenties & verlof. U kiest voor verlof. Als u uw aanvraag verzonden heeft, komt er een zandloper te staan. Zodra wij de verlofaanvraag goedgekeurd hebben ziet u een groen vinkje.