Medezeggenschapsraad

Wat is de MR 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Onze MR is te bereiken  per mail mr.deschittering@borgesius.net.

Wie zitten er in de MR?

Vanuit de ouders: Thomas Bacharias, Aniek van Oorschot en Vera Valk

Vanuit ons team: Judith Bartelen, Lidia van den Bos en Dulcia Meijer