MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van onze school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.
De leden van de MR van De Schittering zijn:

Voorzitter: Martijn Jong (ouder)
Secretaris: Wendy Suijkerbuijk (team)

Leden:
Eefje Berk (ouder)
Sandra van Broekhoven (ouder)
Patricia Ruijzing (ouder)
Monique Borburgh (team)
Dulcia Meijer (team)
Lydia van den Bos (team)