Medezeggenschapsraad

Wat is de MR 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Onze MR is te bereiken  per mail mr.deschittering@borgesius.net.

Wie zitten er in de MR?

 Oudergeleding:      
 Martijn  Jong     Thomas Bacharias   Elise Klootwijk   Brenda Willemse


Leerkrachten:

                                                               
 Judith Bartelen   Els van Merrienboer   Dulcia Meijer      Lidia van den Bos