Medezeggenschapsraad

Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van onze school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.
De leden van de MR van De Schittering zijn:

Voorzitter: Martijn Jong (ouder)
Secretaris: Lidia van den Bos (team)

Leden:
Vanessa Kalis (ouder)
Sandra van Broekhoven (ouder)
Kim Goedhart (ouder)
Dulcia Meijer (team)
Judith Bartelen (team)