Trakteren


Jarig zijn is voor de kinderen een groot feest. Op school trakteren maakt daar deel van uit, maar is niet noodzakelijk. Als er getrakteerd wordt, dan stellen we het erg op prijs als u niet op snoep trakteert. Er zijn genoeg andere mogelijkheden, b.v. fruit, een stukje kaas enz.  Wij hopen ook dat ouders in deze bescheiden blijven en er voor zorgen dat een traktatie niet overdadig wordt.

Niet onvermeld willen we laten, dat er soms kinderen zijn die vanwege hun gezondheid bepaalde dingen niet mogen eten. Het is prettig voor die kinderen als daar rekening mee gehouden wordt als er getrakteerd wordt. Vraag hiernaar bij de leerkracht.