De ouders die kinderen op De Schittering hebben, zijn verenigd in de oudervereniging (OV).  
De belangrijkste taak van de OV is het onderhouden van de relatie tussen de school, de ouders en de kinderen.

Gelukkig hebben wij op onze school een groep betrokken en actieve ouders die de kar willen trekken. Zij organiseren elk jaar weer, samen met het schoolteam allerlei activiteiten die binnen, maar ook buiten de school plaatsvinden, zoals sinterklaas, Kerstmis, het verkeersexamen, sportdag, de schoolfoto's etc.  
 
Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt een beroep gedaan op de medewerking van vele ouders. Via het ouderportaal kunt u het activiteitenformulier invullen om u als hulpouder op te geven voor de diverse activiteiten dit schooljaar, dit kan ook als uw kind later in het schooljaar op de Schittering komt.
 
Voor vragen of informatie kunt de OV mailen op ovdeschittering@hotmail.com.
 

Het bestuur van Oudervereniging

Voorzitter:               Kim Oskam
Secretaris:               Nancy Bacharias
Penningmeester:   Debbie Rijsdijk

Leden:
Marijke van Agtmael, Sasha Groeneweg, Sophie Botter, Jolanda Geldof, Rosalie Mendel, 
Corinne van Someren, Patricia Stam, Leonie Turenhout