Oudervereniging

De ouders die kinderen op De Schittering hebben, zijn verenigd in de oudervereniging (OV).  
De belangrijkste taak van de OV is het onderhouden van de relatie tussen de school, de ouders en de kinderen.

Bestuur OV
Gelukkig hebben wij op onze school een groep betrokken en actieve ouders die de kar willen trekken (het bestuur). Dit bestuur organiseert elk jaar weer, samen met onze event-manager allerlei activiteiten die binnen, maar ook buiten de school plaatsvinden, zoals:
 
 • de schoolreis;
 • kinderboekenweek;
 • de schoolfoto's;
 • de Sinterklaasviering;
 • de Kerstviering;
 • het voorleesontbijt;
 • de carnavalsviering;
 • de Paasviering;
 • de Koningsspelen;
 • de suikerfeestviering;
 • en verschillende traktaties bij de vieringen, het sinterklaascadeau en bijdrage voor de surprise
Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van vele ouders (hulpouders). De bekostiging van deze activiteiten gebeurd door de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Ons bestuur bestaat momenteel uit: 
Voorzitter:               Kim Oskam
Secretaris:               Nancy Bacharias
Penningmeester:   Debbie Rijsdijk

Leden:
Marijke van Agtmael, Sophie Botter, Jolanda Geldof, Rosaly Mendel, Corinne van Someren,
Patricia Stam, Leonie Turenhout, Sheila van Oudenaarden, Esma Olsem en Hajar Manouni

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar actieve ouders die ons bestuur willen versterken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze event-manager Lizzy Hermus. Wat wordt er dan van u verwacht: dat u 75% van de 6 vergaderingen per jaar bijwoont en dat u helpt bij het organiseren van minimaal 2 activiteiten. Gemiddeld komen de werkgroepen van activiteiten 2 tot 3x bij elkaar om te overleggen. 

Hulpouders
Voor het aanmelden voor hulpouder wordt er aan het begin van het schooljaar het activiteitenformulier verspreidt waarmee u zich kunt op te geven voor de diverse activiteiten dit schooljaar, dit kan ook als uw kind later in het schooljaar op de Schittering komt. 
 
Voor vragen of informatie kunt de OV mailen op ovdeschittering@hotmail.com.


Ouderbijdrage 2020-2021
Ook dit schooljaar gaan wij weer allerlei activiteiten onder schooltijd organiseren voor onze kinderen. Uiteraard allemaal binnen de normen die het RIVM toestaat en misschien in een wat afgeslankte vorm maar we streven er zoveel mogelijk naar om alle vieringen toch door te laten gaan ondanks corona.
Hiervoor vragen we weer een financiële bijdrage van u. Vorig jaar is er met toestemming van de MR besloten om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen naar € 30,= per kind per jaar. In verband met de lock-down van vorig schooljaar hebben we besloten om dit jaar niet de volledige bijdrage aan u te vragen maar € 25,=.per kind.

Deze bijdrage is vrijwillig maar helaas is het zonder deze bijdrage niet mogelijk om de activiteiten te blijven organiseren. Wij hopen dan ook dat u allen deze bijdrage wil leveren want het komt ten goede aan alle kinderen van de Schittering dus ook uw kind!