Oudervereniging

De ouders die kinderen op De Schittering hebben, zijn verenigd in de oudervereniging (OV).  
De belangrijkste taak van de OV is het onderhouden van de relatie tussen de school, de ouders en de kinderen.

Bestuur OV
Gelukkig hebben wij op onze school een groep betrokken en actieve ouders die de kar willen trekken (het bestuur). Dit bestuur organiseert elk jaar weer, samen met onze event-manager allerlei activiteiten die binnen, maar ook buiten de school plaatsvinden, zoals:
 
 • de schoolreis;
 • kinderboekenweek;
 • de schoolfoto's;
 • de Sinterklaasviering;
 • de Kerstviering;
 • het voorleesontbijt;
 • de carnavalsviering;
 • de Paasviering;
 • de Koningsspelen;
 • de suikerfeestviering;
 • en verschillende traktaties bij de vieringen, het sinterklaascadeau en bijdrage voor de surprise
Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van vele ouders (hulpouders). De bekostiging van deze activiteiten gebeurd door de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Ons bestuur bestaat momenteel uit: 
Voorzitter:               Sophie Botter
Secretaris:               Nancy Bacharias
Penningmeester:   Debbie Rijsdijk

Leden:
Jolanda Geldof, Rosaly Mendel, Patricia Stam, Sheila van Oudenaarden, Antoon van de Lindeloof, Dennis Wijkmans, Dawn Potter en Mandy Vlimmeren-Weenink.

Wij zijn altijd op zoek naar actieve ouders die ons bestuur willen versterken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze event-manager Lizzy Hermus. Wat wordt er dan van u verwacht: dat u 75% van de 6 vergaderingen per jaar bijwoont en dat u helpt bij het organiseren van minimaal 2 activiteiten. Gemiddeld komen de werkgroepen van activiteiten 2 tot 3x bij elkaar om te overleggen. 

Hulpouders
Voor het aanmelden voor hulpouder wordt er aan het begin van het schooljaar het activiteitenformulier verspreidt waarmee u zich kunt op te geven voor de diverse activiteiten dit schooljaar, dit kan ook als uw kind later in het schooljaar op de Schittering komt. 
 
Voor vragen of informatie kunt de OV mailen op ovdeschittering@hotmail.com.


Schoolfonds (Ouderbijdrage) 2021-2022

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, en bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die toch belangrijk voor de kinderen zijn. Hierbij valt te denken aan schoolfeesten, vieringen en activiteiten, zoals kerstfeest, sinterklaasfeest, paasfeest, Suikerfeest, excursies, sporttoernooien, schoolreizen of afscheid groep 8. Het grootste gedeelte is bestemd voor het jaarlijkse schoolreisje dat we maken met de kinderen.

Het is belangrijk dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds. Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen. Alleen wanneer alle ouders hun bijdrage voldoen kan de Oudervereniging zowel de hoogte van het schoolfonds bescheiden houden als de gewenste activiteiten organiseren.

Het schoolfondsbedrag voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 30,- per kind. Leerlingen die na 1 januari 2022 op school worden ingeschreven betalen slechts € 15,- en kinderen die na de meivakantie starten betalen geen ouderbijdrage meer van dat schooljaar.

Betaling uitsluitend per giro of bank, via de link die u als ouder toegestuurd krijgt om de administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken. Indien u niet beschikt over een giro- of bankrekening is het eventueel ook mogelijk contant op school te betalen.

De betaling van het schoolfonds kan op rekeningnummer NL53RABO 0180704087 t.n.v. OV de Schittering.

Deze bijdrage is vrijwillig maar helaas is het zonder deze bijdrage niet mogelijk om de activiteiten te blijven organiseren. Wij hopen dan ook dat u allen deze bijdrage wil leveren want het komt ten goede aan alle kinderen van de Schittering dus ook uw kind!