Oudervereniging

De ouders die kinderen op De Schittering hebben, zijn verenigd in de oudervereniging (OV).  
De belangrijkste taak van de OV is het onderhouden van de relatie tussen de school, de ouders en de kinderen.

Bestuur OV
Gelukkig hebben wij op onze school een groep betrokken en actieve ouders die de kar willen trekken (het bestuur). Dit bestuur organiseert elk jaar weer, samen met onze event-manager allerlei activiteiten die binnen, maar ook buiten de school plaatsvinden, zoals:
 
 • de schoolreis;
 • kinderboekenweek;
 • de schoolfoto's;
 • de Sinterklaasviering;
 • de Kerstviering;
 • het voorleesontbijt;
 • de carnavalsviering;
 • de Paasviering;
 • de Koningsspelen;
 • de avond 4 daagse;
 • en verschillende traktaties bij de vieringen
Bij de uitvoering van deze activiteiten wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van vele ouders (hulpouders). Sinds schooljaar 22-23 wordt de bekostiging van deze activiteiten betaald vanuit het schoolbudget en is de ouderbijdrage afgelast hiervoor. 

Ons bestuur bestaat momenteel uit: 
Voorzitter:               Sophie Botter
Secretaris:               Dennis Wijkmans
Penningmeester:   Nancy Bacharias

Leden:
Jolanda Geldof, Rosaly Mendel, Patricia Stam, Sheila van Oudenaarden, Antoon van de Lindeloof, Dawn Potter en Mandy Vlimmeren-Weenink.

Wij zijn altijd op zoek naar actieve ouders die ons bestuur willen versterken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze event-manager Lizzy Hermus. Wat wordt er dan van u verwacht: dat u 75% van de 6 vergaderingen per jaar bijwoont en dat u helpt bij het organiseren van minimaal 2 activiteiten. Gemiddeld komen de werkgroepen van activiteiten 2 tot 3x bij elkaar om te overleggen. 

Hulpouders
Voor het aanmelden voor hulpouder wordt er aan het begin van het schooljaar het activiteitenformulier verspreidt waarmee u zich kunt op te geven voor de diverse activiteiten dit schooljaar, dit kan ook als uw kind later in het schooljaar op de Schittering komt. 
 
Voor vragen of informatie kunt de OV mailen op Secretarisovdeschittering@borgesius.net.