Protocol Hoofdluis

1. Inleiding.
Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Kinderen zijn een hoofdluisgevoelige groep. Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen. De ouders worden hier actief bij betrokken. Om hoofdluis effectief te kunnen bestrijden is het belangrijk om goede afspraken te maken over verschillende taken en verantwoordelijkheden.

2. Informatie.
In Nederland komt hoofdluis vooral voor bij de kinderen en vormt de basisschool het grootste probleem. Hoofdluis komt op het voortgezet onderwijs in mindere mate voor. Meer informatie over hoofdluis kunt u terug vinden op de volgende website https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis.

3. Wat doet de school.
De school verzorgt iedere woensdag na de vakantie een hoofdcontrole, uitgevoerd door de werkgroep Hoofdzorg. Alle leerlingen en leerkrachten worden hierbij gecontroleerd.
Als er tijdens de controle hoofdluis wordt geconstateerd, wordt de desbetreffende ouder gebeld en ingelicht. Gevraagd wordt of het mogelijk is om het kind te komen halen en met de behandeling te starten.
Bij een tussentijdse melding, gedaan door de ouder/verzorger, wordt door school de contactpersoon van de werkgroep gebeld en dan wordt die dag de groep van het desbetreffende kind nog gecontroleerd. Bij aanwezigheid van broertjes/zusjes in andere groepen, worden deze ook gecontroleerd. Als daar ook hoofdluis/neten worden geconstateerd dan wordt ook die groep gecontroleerd.

In beide gevallen komt er een bericht op het ouderportaal aan alle ouders van de desbetreffende groep, waarin vermeld wordt dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd, zodat ouders thuis hun kind(eren) de komende 14 dagen kunnen blijven controleren. Tot de hoofdluis weg is, wordt er wekelijks gecontroleerd door de werkgroep Hoofdzorg.


Wat verwachten wij van onze ouders/verzorgers.
Indien u thuis een ontdekking doet bij uw kind(eren) van hoofdluis, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden. Dit kunt u doen persoonlijk bij de leerkracht of bij Juf Lizzy of via een mail naar deschittering@borgesius.net. Start met behandelen volgens de richtlijnen. Voor vragen kunt u altijd op school terecht bij Juf Lizzy op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur. Ook bij Daisy Huybrechts, moeder van Daimy kunt u terecht voor eventuele vragen, zij is de contactpersoon van de werkgroep Hoofdzorg. Haar contactgegevens zijn te verkrijgen bij Juf Lizzy. Ook om u aan te melden om te helpen bij de controles na iedere vakantie op woensdag, kunt u bij hun terecht.

Om onze school "schoon" te houden hebben wij uw hulp nodig! U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Hoofdzorg bij Juf Lizzy of per mail via deschittering@borgesius.net.