Op onze school vinden wij cultuureducatie heel belangrijk voor de leerlingen. Onze gemeente, provincie Brabant en het rijk vinden dat ook. In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit stellen zij vier jaar lang extra middelen en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied.

Wij zijn één van die scholen en nemen deel aan De Cultuur Loper. De komende jaren gaan wij het cultuuronderwijs op school versterken zodat het nog beter aansluit bij onze visie en de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij worden daarbij ondersteund door de intermediair uit onze gemeente en door De Cultuur Loper, het initiatief van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Waarom vinden wij cultuureducatie zo belangrijk?
• Het is goed voor het brein.
• Het stimuleert de creativiteit, en dat hebben we nodig in de 21ste eeuw.
• Het maakt onze school tot die levendige plek waar kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken en samen leren hoe prachtig verschillend we allemaal zijn.

Bekijk:
• Mark Mieras - Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein
Link: http://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ
• Joke Voogt - 21st Century Skills
Link: http://www.youtube.com/watch?v=czlOrLtRIc8