Peuteropvang

Op de Schittering wordt peuteropvang De Fonkeling aangeboden door de stichting
Spelen = Leren.

De stichting Spelen=Leren is ontstaan op 1 januari 2016 en komt voort uit de Borgesiusstichting, waaronder de Schittering valt. Er is daardoor een nauwe samenwerking tussen school en de peuteropvang om de doorgaande leerlijnen te kunnen borgen. 

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend en -middag
Dinsdagochtend en -middag
Woensdagochtend
Donderdagochtend en -middag
Vrijdagochtend en -middag

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
2,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5 per dagdeel middag.
Ochtend brengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30 uur.
Middag brengen tussen 13.00 en 13.15 uur, halen tussen 15.30 en 15.45 uur.

Pakket :
3,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5 per dagdeel middag.
Ochtend brengen tussen 8.30 en 8:45 uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.
Middag brengen tussen 13.00 en 13.15 uur, halen tussen 15.30 en 15.45 uur.


Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

Via deze link vindt u meer informatie over de Peuteropvang en onze locatie De Fonkeling.