Peuteropvang

Op de Schittering wordt peuteropvang De Fonkeling aangeboden door de stichting
Spelen = Leren.

De stichting Spelen=Leren is ontstaan op 1 januari 2016 en komt voort uit de Borgesius Stichting, waaronder de Schittering valt. Er is daardoor een nauwe samenwerking tussen school en de peuteropvang om de doorgaande leerlijnen te kunnen borgen. 

Openingstijden / brengen en halen
Maandagochtend 
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagochtend 

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
4 uur per dagdeel 
Ochtend brengen om 8.00 uur, halen om 12.00 uur


Pakket 2:
4 uur per dagdeel 
Ochtend brengen om 8.30 uur, halen om 12.30 uur


Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

Via deze link vindt u meer informatie over de Peuteropvang en onze locatie De Fonkeling.