Sparen

Regels voor het spaarverlof schooljaar 2019-2020
U kunt sparen voor extra verlof door het jaar, dit is een service die we bieden maar wij verzoeken u wel om alléén van de service gebruik te maken als het ook echt nodig heeft dus vraag enkel sparen aan wanneer je als ouders van plan bent op vakantie te gaan buiten de reguliere vakanties om, of wanneer nu al duidelijk is dat de leerling er een paar momenten niet zal zijn, volgend schooljaar.

 • Spaarmomenten moeten ieder schooljaar opnieuw aangevraagd worden. Dit kan uitsluitend via een intekenformulier op het ouderportaal. U kunt hierbij uw voorkeur aangeven en wij gaan ons best doen om dit in te passen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen kan het zijn dat de groepen te groot worden en u voor een ander spaarmoment moet kiezen. Hierbij hanteren wij de intekendatum; 

 • De spaarmomenten starten pas in de 3de schoolweek, omdat er ook geen verlof in deze weken opgenomen mag worden. Daarnaast heeft het team deze weken nodig om de invulling van de spaartijd goed neer te zetten; 

 • De spaarmomenten stoppen 2 weken voor het einde van het schooljaar, omdat er ook geen verlof in deze weken opgenomen mag worden; 

 • Door de bovenstaande regels verandert het aantal spaarverlofdagen: 
  -3x per week = 9 dagen per schooljaar; 
  -2x per week = 6 dagen per schooljaar; 
  -1x per week = 3 dagen per schooljaar; 
  -Als uw kind op een later moment in het schooljaar start met sparen wordt er naar ratio berekend; 

 • Wanneer leerlingen 3x niet aanwezig zijn bij het sparen, krijgt u een brief waarin staat dat het sparen stopgezet wordt en leest u hoeveel spaardagen uw kind tot die tijd heeft opgebouwd. Bij de eerste en tweede keer afwezig krijgt u via het Ouderportaal hierover bericht; 

 • Wanneer leerlingen te laat zijn, gelden dezelfde regels. In de ochtend betekent dit bijvoorbeeld dat uw kind écht om 08:00 uur binnen moet zijn; 

 • Op dagen van toets- en cito momenten en belangrijke activiteiten zoals verkeersexamen, oefendagen van de musical enz kan er geen spaarverlof meer opgenomen worden.  Deze dagen gaan we uiteraard vooraf aangeven en kunnen per leerjaar verschillen;  

 • Gespaarde verlofuren kunnen alléén per dag opgenomen worden. Het is dus niet mogelijk een halve spaardag of losse uren op te nemen; 

 • Sparen kan vanaf het moment dat uw kind leerplichtig is (5 jaar) voor extra verlofdagen. Dit jaar konden vierjarigen nog sparen, maar vanuit onze onderwijskundige visie zien we dat dit geen positief effect heeft op de kleutertjes; 

 • U kunt max. 3 momenten in de week kiezen dat uw kind spaart door eerder te beginnen (8:00 ipv 8:30 uur) of langer te blijven (14:30 ipv 14:00 uur). Per dag mag er maar 1 moment gespaard worden; 

 • De aanvraag voor spaarverlof kunt u uitsluitend doen via het ouderportaal met de verlofmelder. Als u de aanvraag gedaan heeft komt deze op een zandloper te staan tot deze is goedgekeurd. Bij het aanvragen van 1 spaarverlofdag ontvangen wij de melding graag minimaal één week vooraf, bij spaarverlof tot 3 dagen minimaal 3 weken vooraf en bij het aanvragen van een spaarverlof langer dan 3 dagen, graag 6 weken vooraf.  Bij de aanvraag hoeft u geen reden te vermelden, u geeft als omschrijving gewoon spaarverlof in; 

 • Gespaarde verlofdagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende schooljaar en we starten ieder jaar opnieuw.  

 • Als uw kind 5 jaar wordt kunt u op de administratie aangeven of uw kind wilt gaan sparen en op welke momenten.  


Spaartijd is onderwijstijd, hiervoor gelden dus dezelfde regels van Leerplichtwet zoals hieronder omschreven.