Recent corona protocol

Hieronder treft u in een notendop aan wat de maatregelen voor ons op De Schittering betekenen.
Wij willen benadrukken dat veiligheid en gezondheid van een ieder heel hoog in het vaandel staan! Iedereen die op De Schittering werkt of onderwijs krijgt, moet dit veilig en gezond kunnen doen. Experts hebben op landelijk niveau gesproken over de afwegingen en risico's en achten het veilig genoeg om weer naar school te komen. Het is daarom ook verplicht voor leerlingen om fysiek aanwezig te zijn. Dit heeft de overheid zo bepaald. We houden in alle gevallen de adviezen van organisaties als het RIVM en de GGD aan.
Wij doen er alles aan om uw kind en zijn/haar leerkracht veilig en gezond te houden.


1: Schooltijden:
Het OMT adviseert wisselende start- en eindtijden. Op De Schittering vliegen we dit aan per unit. Hier ligt een belangrijke opgave voor u als ouder: kom alsjeblieft niet twintig minuten voor de aanvangstijd maar breng uw kind echt op het aangegeven moment. Ook belangrijk als volwassene: na het veilig overdragen van uw kind bij de poort graag metéén terug naar huis of werk. Ik wil alle ouders vragen goed afstand te houden bij de poort en meteen te vertrekken als u uw kind hebt afgegeven bij school. En kom uw kind alstublieft alleen brengen, niet met z'n tweeën.
-unit 2 van 08:20 uur t/m 13:50 uur;
-unit 1 van 08:30 uur t/m 14:00 uur;
-unit 3 van 08:40 uur t/m 14:10 uur.

Om te helpen bij het directe vertrek van ouders van unit 1, mogen de leerlingen op het voorplein direct naar binnen bij aankomst. Dit zal ouders extra stimuleren direct te vertrekken.
Als dringend advies willen we de ouder/verzorger die het kind komt brengen vragen of ze een mondkapje dragen. Ouders zijn maar kort aan de poort, maar ook daar kunnen we risico's beperken.

2: Volwassenen:
De toegang van volwassenen tot het pand blijft hetzelfde als vóór de sluiting: enkel als het in onderwijskundig- en ondersteunend belang is. Staande afspraken zullen zoveel mogelijk verzet worden. Externen zullen vanaf nu een mondkapje moeten dragen wanneer ze zich door de school bewegen (net als de medewerkers).
Communicatie over de aanwezigheid van een externe verloopt via de directiesecretaresse of directeur.

3: Enkel onderwijs in jaargroep:
Gedurende de dag wisselen de kinderen niet van klas. Iedereen krijgt dus onderwijs in zijn/haar jaargroep. Het is belangrijk dat ook volwassenen zich zo min mogelijk bewegen door het pand. Leerkrachten wisselen hierdoor ook niet van lokalen: we zitten komende tijd echt weer even met één groep in een lokaal. Voor leerkrachten wordt het dus een uitdaging om leerlingen die normaliter voor sommige vakken van niveau/lokaal wisselden nu in de eigen groep te bedienen. Ook buiten wordt er enkel gespeeld met kinderen van de eigen jaargroep. Het plein wordt ingedeeld in vakken met spuitkrijt. Leerkrachten surveilleren in hun eigen vak, bij hun eigen klas.

4: Mondkapjes:
Alle leerlingen en medewerkers in unit 3 dragen een mondkapje in het pand wanneer ze zich verplaatsen. Eenmaal op de eigen plaats of werkplek, mag het mondkapje af. Aan het dragen van mondkapjes wordt in unit 3 uitgebreid aandacht besteed op de eerste schooldag. Het belang en het dragen van het masker worden uitgelegd. Personeel en leerlingen van unit 3 krijgen een mondkapje van De Schittering.
5: Besmetting:
Bij een besmetting gaat de hele klas (inclusief personeel) 5 dagen in quarantaine. De leerlingen en leerkracht(en) worden getest op de vijfde dag. Als de test negatief is, mag men terugkeren. Onderwijs wordt die dagen digitaal verzorgd door de eigen leerkracht.
Als ouders/leerlingen niet willen dat hun kind/zij getest worden, dient de leerling extra 5 dagen in quarantaine te gaan. Let op: vanzelfsprekend maakt men geen kans op een vorm van noodopvang voor die dagen. Bij een besmetting in een klas komt geen enkele persoon gedurende de 5 dagen erna in de buurt van school. We volgen hiermee de richtlijnen van het OMT. Dit is een uitdaging voor ouders in de vitale sector.

Communicatie over het al dan niet testen van leerlingen na deze 5 dagen quarantaine verloopt via de leerkracht. Deze houdt bij welk kind getest is en welke niet, zodat er nooit een misverstand kan ontstaan dat een niet-getest kind al na 5 dagen op school aanwezig is.
Niet-geteste kinderen zullen een individueel programma moeten volgen in de 5 dagen dat ze extra in quarantaine moeten. Dit omdat de leerkracht op dat moment het fysieke onderwijs verzorgt in de school.

6: Leerlingen met klachten:
Iets wat zowel ouders als personeel nu nóg serieuzer moeten gaan nemen, zijn leerlingen met klachten. Wanneer een kind verkoudheidsklachten vertoont, wordt per direct zijn/haar ouder gebeld en wordt het kind opgehaald. Hier zal z.s.m. een nieuw landelijk stroomschema voor opgesteld worden, maar het bewustzijn begint bij onszelf.
Het dringende verzoek aan ouders om hun telefoon op te nemen als school belt en daadwerkelijke opvang te regelen wanneer wij dit aangeven. In het verleden kon het voor sommige ouders als belastend ervaren worden als hun kind (weer) opgehaald moest worden omdat hij/zij enkel een loopneus had. We volgen in deze echt het advies van het OMT en volgen deze richtlijnen strict.

7: Sneltesten:
Medewerkers uit het onderwijs mogen nu een sneltest laten afnemen. Wanneer ze klachten ervaren of wanneer ze in contact zijn geweest met een positief geteste persoon, mogen ze via de directeur deze sneltest aanvragen. Zoals in het verleden geldt: ziek is ziek, maar wanneer de leerkracht nog in staat is om digitaal les te geven, in afwachting op de uitslag van de test, gebeurt dit.


Alle stappen zijn ook heel duidelijk weergegeven in deze beslisboom.

Concluderend kunnen we stellen dat het een grote uitdaging wordt om het onderwijs komende weken fysiek te gaan geven. Wel zijn we het allemaal eens dat het 't beste is voor de kinderen om weer naar school te mogen komen.
Als personeel van De Schittering hebben we een hoop aanpassingen en uitdagingen waar wij ons gaan houden om de veiligheid en gezondheid van uw kind te waarborgen. Voor ouders is het daarnaast van groot belang dat er gehoor wordt gegeven aan oproepen van school. Als op school geconstateerd wordt dat uw kind verkoudsklachten vertoont en we u verzoeken hem/haar op te komen halen, doen we dat niet om u te pesten. Dit zijn de richtlijnen die we moeten volgen om deze terugkeer tot een succes te maken. Hier komen ongemakkelijkheden en uitdagingen bij kijken, maar uiteindelijk willen we allemaal weer zo snel mogelijk terug naar het 'oude normaal'. Het einde is in zicht. Houd vol allemaal!Vriendelijke groet,

Desley Bossink - directeur Sterrenschool De Schittering en peuteropvang De Fonkeling & voorzitter BDO Borgesiusstichting