Kunst- en cultuureducatie

Op onze school vinden wij cultuuronderwijs heel belangrijk. Daarom zijn wij een zogenaamde Cultuurloper school. Samen met Juf Anneke van CC-educatie, die aterlier houdt op onze school, willen we het cultuuronderwijs bij ons op school versterken zodat het nog beter aansluit bij onze visie en de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.

Ook na schooltijd bieden bij kunst- en cultuureducatie aan in de vorm van onze Star Classes. Deze verrijkingsklassen vinden aansluitend aan schooltijd plaats op de maan-, dins- en donderdagen en variëren in de verschillende kunstdisciplines zoals     muziek, dans, beelden en media.

Wij worden hierbij ondersteund door de Markplaats Cultuureducatie Halderberge en door De Cultuur Loper, het initiatief van Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

Waarom vinden wij cultuureducatie zo belangrijk?
• Het is goed voor het brein.
• Het stimuleert de creativiteit, en dat hebben we nodig in de 21ste eeuw.
• Het maakt onze school tot die levendige plek waar kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken en samen leren hoe prachtig verschillend we allemaal zijn.

Bekijk:
• Mark Mieras - Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein
Link: http://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ
• Joke Voogt - 21st Century Skills
Link: http://www.youtube.com/watch?v=czlOrLtRIc8